Jon Mathias Hippe

2Jon Mathias Hippe er direktør ved Fafo -  et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer, med to institutter som forsker på arbeidsliv, velferdspolitikk og levekår, nasjonalt og internasjonalt.
Forskningen omfatter temaer innen arbeidsliv og arbeidsmarked, velferd og velferdstjenester, innvandring, inkludering og kompetanseutvikling, konflikter og kulturell tilhørighet, levekår og tilpasning i krisesituasjoner og velferdsforskning. Hippe har hovedfag i statsvitenskap med støttefagene sosialøkonomi og offentlig rett fra Universitetet i Oslo. Han ble i 1997 dr.philos. fra Universitetet i Bergen.Han har tidligere vært kommunikasjonsdirektør i Telenor ASA, viseadministrerende direktør i Storebrand Liv og konserndirektør i Storebrand ASA. Han ble i juni 2009 oppnevnt som leder av Finanskriseutvalget. Tidligere har han ledet det offentlige utvalget som utredet private tjenestepensjonsordninger i Norge og som avla sin innstilling i juni 2009.
logo
logo_gronnH
Fylkesmannen_niv%C3%A52
ks%20logo
lo%20logo1
logo_nav
nho_logo
unio
Virke-Logo
ys
Spekter_logo_cmyk

Til toppen