Gunhild Rosnes


gunhild

Gunhild Rosnes er leder for Café Hanco ved Glemmen videregående skole - en alternativ opplæringsarena som gir deg mulighet til å finne ut hva du er god til og teste ut ditt talent. Du får brynet deg på arbeidslivets spilleregler både gjennom å drive forretning, produsere og markedsføre en bedrift og ungdomskafé. 
Team Hanco legger stor vekt på godt samarbeid og god kommunikasjon og å lære gjennom å gjøre, prøve og feile. 
- Vil du så kan du. Du trenger ikke være best på alt, det holder å være best på noe!

 
logo
logo_gronnH
Fylkesmannen_niv%C3%A52
ks%20logo
lo%20logo1
logo_nav
nho_logo
unio
Virke-Logo
ys
Spekter_logo_cmyk

Til toppen