Solveig Osborg Ose


solveig osborg ose


Seniorforsker Solveig Osborg Ose, SINTEF ser på sykefravær, HMS og inkludering i et kjønns-, samfunns- og arbeidsplassperspektiv, og hevder i ditt foredrag at HMS i kvinneyrkene er dårlig utviklet.   Osborg Ose er samfunnsøkonom og opptatt av.kunnskap som kan bidra til et arbeidsliv som har plass til.mange - både de høyproduktive og de som har lavere og.mer variert produktivitet. Gjennom mange år med forskning på sykefravær,.inkludering og det norske arbeidsmarkedet, har hun godt.belegg for de rådene og innspillene hun gir til virksomheter og organisasjoner, og har også utgitt bok om temaet. 
 
logo
logo_gronnH
Fylkesmannen_niv%C3%A52
ks%20logo
lo%20logo1
logo_nav
nho_logo
unio
Virke-Logo
ys
Spekter_logo_cmyk

Til toppen