Monica Varem Pettersen

  

Seksjonsleder for Arbeidstilsynet Monica Varem Pettersen holder faglig foredrag, under tittelen:  «Ny nasjonal giv på arbeidsmiljøfeltet», – hvordan skal Arbeidstilsynet vise bedre vei?