IA-prisen

Hensikten med IA-prisen er å øke forståelsen for at arbeidsplassen er hovedarena for Inkluderende Arbeidsliv, og hva dette betyr for arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunn. Videre skal prisen stimulere bedrifter og virksomheter til å jobbe aktivt med IA, samt forsøke å få flere til å inngå samarbeidsavtale om IA.

IA-prisen deles ut hvert år til en bedrift, virksomhet, organisasjon som har utmerket seg i arbeidet med IA. Det legges vekt på at prisvinner har oppnådd gode resultater på en eller flere av følgende punkter:
 
  • Inkludere flere personer med nedsatt funksjonsevne
  • Tilrettelegge for eldre arbeidstakere
  • Redusere sykefraværet
  • IA-arbeidet er godt forankret i partssamarbeidet i virksomheten
  • Kan fremstå som ”IA-fyrtårn”

IA-prisen kan deles ut til enkeltpersoner som i kraft av sitt virke og sin måte å utøve det på, over tid har bidratt vesentlig for IA-virksomhetene på de samme punktene.
 
Kandidater til IA-prisen kan meldes inn av IA-rådgivere, partene og andre som jobber med IA. NAV Østfold Arbeidslivssenter er sekretariat for prisen.
Prisvinner/ere utpekes av egen komité som oppnevnes av I- rådet, som f.t. er representant fra NHO, LO, KS, YS og NAV Arbeidslivssenter.
Prisen deles ut på HMS-dagen, og består av diplom, bilde og blomster.
Skjema for å send inn dine kandidater for 2018, finner du her:
IA-prisstatuttene, finner du her: 

 

Tidligere vinnere

2018 ? 
2017 Råde Graveservice
2016 Hannestad barneskole
2015 Gyproc, Fredrikstad 
2014 Rockwool, Moss 
2013 GLAVA AS
2012 Båstad Barnehage, Trøgstad kommune
2011 Borregaard Fabrikker, Sarpsborg
2010 Stabburet AS
2009 Askim kommune, intern service
2008 Lantmännen AS, Moss
2007 Nortura, Rakkestad
2006 Fredrikstad kommune, Åpen omsorg Onsøy
2005 Peterson AS, Moss
2004 Norsk Skog, Halden
logo
logo_gronnH
Fylkesmannen_niv%C3%A52
ks%20logo
lo%20logo1
logo_nav
nho_logo
unio
Virke-Logo
ys
Spekter_logo_cmyk

Til toppen