– Se på seniorene som en ressurs!

Det er Senter for seniorpolitikk sin klare oppfordring. Med enkle grep kan arbeidsgivere etablere en god seniorpolitikk, mener de. Her er deres sju råd.
Publisert: 08.04.2015Del:
Bilde av Helge Jansson, koordinerende rådgivende lege på sitt kontor
– Delmål 3 er den delen av IA-avtalen det er minst oppmerksomhet rundt. Vår oppgave er å gjøre noe med det. Vi gir folk kunnskap og innsikt, forteller seniorrådgiver Roger Moen. Foto: Olav Kvernes, Idébanken.org
Kari Østerud og Roger Moen i Senter for seniorpolitikk (SSP) forteller glødende om de pågående prosjektene på senteret – alt fra frokostmøter, forskning og e-læringsverktøy. Fra kontorene sentralt plassert i Oslo jobber de for at flere skal rette oppmerksomheten mot seniorene i arbeidslivet. Ofte møter de mange myter, skriver idébanken.org.
– Her i Norge får vi ofte gale assosiasjoner når det kommer til seniorer. Autopiloten slår inn, og i hodene til folk dukker det raskt opp et bilde av en hjelpetrengende person, forteller Kari Østerud, direktør for senteret.                       
Hun mener det må en holdningsendring til i arbeidslivet.  
– Folk har gamle kart, og de må snart puttes i skuffen. De må innta et annet perspektiv.
– I den østlige kulturen verdsettes de eldre i større grad enn her hjemme. Der ses de eldre på som vise, kloke og med mye verdifull erfaring . Der har vi noe å lære, mener seniorrådgiver Roger Moen. 
Med forskningsbasert kunnskap og årevis med erfaringer i lasten jobber de ansatte på senteret med å bevisstgjøre holdninger og øke kunnskapsnivået hos beslutningstakere, arbeidsgivere og tillitsvalgte.
 
Mer enn bare goder  
Så, hva er en god seniorpolitikk, lurer vi på. I følge de to rutinerte ringrevene handler det først og fremst om å se på seniorene som en ressurs.  
– Vi må se at her finnes det kompetanse. De eldre representerer erfaring, kunnskap, og kompetanse, og det er vel noe enhver virksomhet har behov for? spør Østerud retorisk.
– Vi sliter litt med å komme vekk i fra at seniorpolitikk kun handler om goder. Undersøkelser viser at det ikke er de ekstra godene seniorene får som er avgjørende i valget om å stå lenger, påpeker Moen.  
Andre faktorer er langt mer tungtveiende i følge de to.
– Det er gode kollegaer, felleskapet og det å gjøre nytte for seg på jobb som teller mest. Det handler om å bli involvert, sett og helt reelt være med i virksomhetens fremtidsplaner, forteller Østerud.
– Men man inkluderer jo ikke seniorer for å være snill. De vil bli stilt krav til, fulgt opp og involvert akkurat på lik linje med alle andre ansatte.
 
Kompetanse, ikke alder
Og skal en tro prognosene for arbeidsmarkedet er det behov for økt arbeidskraft i tida framover. Tidlig i februar meldte nettstedet seniorpolitikk.no at Norge kan få problemer med å fylle «gapet» på 212.000 årsverk om 15 år med dagens arbeidsdeltakelse.
– Alle sier at eldrebølgen kommer snart. Det er feil. Det er ingen bølge. Det er en vedvarende forhøyet vannstand, forteller Østerud som mener vi har et stort potensiale på seniorpolitikken.
Dersom seniorene fortsetter den positive trenden med å jobbe lenger, vil de kunne dekke opptil 85.000 av disse årsverkene, heter det i artikkelen.
– Det gir så mange muligheter å satse på de eldre. Vi trenger alle i arbeidslivet. Det handler om kompetanse, ikke alder, avslutter hun. 
(Kilde: idébanken.org)

SSPs sju seniorpolitiske råd til arbeidsgivere

 
 1. Lag en tilstandsrapport
  Alle arbeidsgivere bør begynne med seg selv, og ta for seg hvordan de selv ser på de eldre. Hvilke holdninger har vi til eldre i vår virksomhet? Hvordan skal det være å være eldre i arbeidslivet og spesielt hos oss?
   
 2. Tilegn dere kunnskap
  Kunnskapen er nøkkelen til en god seniorpolitikk. Hva viser forskningen at fungerer? Hvilke forpliktelser har vi, og hvilke rettigheter har arbeidstaker? Hvilke tiltak kan iverksettes? Les deg opp på temaet på våre hjemmesider, eller bruk vårt splitter nye e-læringsverktøy. 
 3. Etterspør råd fra arbeidslivssenteret
  Kompetansen på seniorpolitikk finnes i alle fylker. I dag er det forbausende få virksomheter som har kontakt med NAVs arbeidslivssenter om delmål 3 og seniorpolitikk. Slik trenger det ikke å være. Bruk arbeidslivssenteret og deres kompetanse. De hjelper dere gjerne på vei.
   
 4. Kartlegg egne medarbeidere
  Få oversikt over hva de ulike medarbeiderne deres kan, hvilke behov de har og hva de ønsker seg. Mange får en aha-opplevelse når de gjør dette. De innser hvilken kompetanse og erfaring de faktisk besitter, og hvilke muligheter det kan gi å få ut potensialet hos medarbeiderne. 
    
 5. Involver og snakk med de ansatte 
  God dialog og kommunikasjon er like viktig uansett alder. Spør seniorene hva de selv vil, hva de tenker og erfarer. Still spørsmålet: Hva er det som skal til for at dere vil fortsette å jobbe hos oss? Arbeidsgiver kan nemlig påvirke den beslutningen. 
   
 6. Sett delmål 3 og seniorene på agendaen – på alle nivå i virksomheten
  Hva gjør vi med delmål 3 i IA-avtalen? Har vi en seniorpolitikk hos oss? I så fall hvilken, og hvordan skal vi jobbe med det? Snakk om problemstillingen, og sett det på agendaen i ledergruppen. Ofte er fellesnevneren for de som lykkes at seniorperspektivet er solid forankret i ledelsen. De har ledere som har forstått verdien av å tilrettelegge for alle arbeidstakere, uansett alder. Og husk: ha et langsiktig perspektiv.  
   
 7. Etabler strategier for forebygging og for attraktivitet 
  Hva kan hindre at noen dropper ut, og/eller velger å gå av tidlig? Hva skal til for at vi kan øke mestringsnivået og –følelsen blant de ansatte? Hvordan kan vi utfordre og legge til rette for eldre arbeidstakerne? Hva kan vi gjøre for at de eldre blir sett, verdsatt og at deres meninger og kompetanse blir etterspurt. Er vi gode nok til å involvere de ansatte i HR-arbeidet? Hvordan videreutvikler og foredler vi erfaren kompetanse? Hva skal til for at vi blir en enda mer attraktiv arbeidsplass?

  (Kilde: idébanken.org)