Færre arbeidsledige

Det var færre helt ledige i Østfold ved utgangen av januar i år, enn hva tilfellet var ved samme tid i fjor. Det viser ferske tall fra NAV Østfold.
Publisert: 03.02.2016Del:
Ledigheten i Østfold sett over ett synker med 4 prosent i starten av det nye året sammenlignet med januar i fjor. Det er 5175 helt ledige ved månedsskiftet, 3,6 prosent av arbeidsstyrken.
- Jeg er spesielt godt fornøyd med at arbeidsledigheten blant ungdom under 30 år har gått ned med 8 prosent, sier fylkesdirektør Sverre Jespersen ved NAV Østfold.
I Sarpsborg var 939 personer registrert helt ledige, noe som utgjør 3,5 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 150 færre helt ledige enn ved utgangen av januar i fjor.
I nabokommunen Fredrikstad var det ved månedsskiftet registrert 1483 personer som helt ledige, 3,8 prosent av arbeidsstyrken. En nedgang på 133 personer sammenlignet med utgangen av januar i fjor.
 
Størst i Moss og Eidsberg
Det er i Moss og Eidsberg at det er størst ledighet blant alle kommunene i fylket. 4,3 prosent av arbeidsstyrken i disse to kommunene var registrert som helt ledige ved månedsskiftet. I Moss utgjør dette 674 personer, 84 flere enn samme tid i fjor.
- Næringslivet i Østfold er mindre oljerelatert enn fylkene på Vestlandet. Østfold har derfor i mindre grad blitt rammet av nedgangen i oljebransjen. Lav kronekurs og en forbedret økonomisk utvikling i Europa gir økt eksport og bedre inntjening for store deler av næringslivet i Østfold. Renten forventes å forbli lav neste år, noe som også er positivt for arbeidsmarkedet. Innflyttingen til Østfold øker blant annet fordi boligprisene er lavere her enn i Akershus og Oslo. Disse fylkene ligger i pendleravstand for østfoldbefolkningen, sier kommunikasjonssjef i NAV Østfold, Britt Tunby.
- Og det er fortsatt et godt arbeidsmarked i Østlandsfylkene. Fredrikstad og Sarpsborg utgjør nærmere halve Østfold, derfor gjelder i stor grad ovennevnte argumenter for begge byene. Det er viktig å huske at ledigheten blir registrert i bostedskommunen mens arbeidsplassen ikke nødvendigvis er i samme kommune. Utpendlingen til andre kommuner i og utenfor Østfold, er stor, fortsetter hun.      
 
Sammensatt
- Dette er som mye annet en sammensatt problemstilling, flere enn NAV har en viktig rolle i oppfølging av ungdom. Spesielt har fylkeskommunen et ansvar for å gi ungdomsgruppen et tilbud.
For NAV i Østfold har ungdom over tid vært en prioritert gruppe. Hovedmålet er at de skal tilbake til skole eller ut i arbeid. For å motta ytelser, både sosialstønad og statlige ytelser, stilles krav til aktivitet. I kommunene er det  etablert ulike aktivitetstiltak som ungdommen må delta på inntil de fortsetter utdanning eller kommer over i jobb, sier Tunby.
Ledigheten i landet er 3,4 prosent og har økt med 13 prosent i samme periode. Ved utgangen av januar utgjorde for øvrig summen av helt ledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak 6 475 personer, 4,5 prosent av arbeidsstyrken i Østfold.
 
Yrker
Hva angår yrker har det vært størst prosentvis nedgang i helt ledige med yrkesbakgrunn fra butikk- og salgsarbeid (13 prosent) og helse, pleie og omsorg (11 prosent). Oppgangen i ledigheten har vært prosentvis størst for meglere og konsulenter (18 prosent) og ingeniør- og ikt-fag (14 prosent).
- Vi ser sammenheng i antall utlyste stillinger og ledighetsutviklingen i de forskjellige yrkene. Det er en økning med 29 flere utlyste stillinger innen butikk- og salgsarbeid i januar i år, samtidig som vi ser en nedgang med 8 stillinger innenfor ingeniør- og ikt-fag, opplyses det fra NAV.