Fokus på økt nærvær i kommunene

Ordførere, rådmenn, HR-ledere, politikere, IA-rådgivere, representanter for partene i arbeidslivet og andre inviterte var samlet på Quality Hotel & Resort med ett punkt på agendaen: Hvordan øke nærværet i Østfold-kommunene?
Publisert: 03.02.2015Del:
Powerpoint som viser påvirkningen av sykefraværet.
NAV Østfolds avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen ønsket velkommen og håpet at samlingen skulle gi inspirasjon og motivasjon til å ta tak i sykefraværet i den enkelte kommune. For selv om det jobbes godt med IA-arbeidet mange steder, la han ikke skjul på at de langt fra er i mål. Og at fraværet i mange av kommunene er høyt.
Kommunene i Østfold har et samlet sykefravær på 8,2 prosent, mens landsgjennomsnittet i kommunal sektor er 7,1 ligger. Eller som Clementsen minnet om: – Vi snakker om  400.337 tapte dagsverk i kommune-Østfold i 2014!
 
Konsekvenser
Dette har stor betydning og gir negative utslag både for økonomi, kvalitet på tjenester og  omdømme – i tillegg til at det får personalmessige konsekvenser, påpekte han. Han håpet derfor IA-arbeidet nå ville bli satt ytterligere på dagsorden i den enkelte kommune slik at flere møter på jobb.
– Det handler om  skape gode arenaer og gjøre IA-arbeidet til en treningsleir hvor vi gjør hverandre gode. Ellers er det lett for mange å våkne om morgenen og kjenne etter om de har noen ”vondter” de kan bruke som påskudd til å bli hjemme. Trives du på jobb og det er godt tilrettelagt, drar du på jobb selv om du er litt uggen eller nedfor en dag.
 
Foredragsholdere
Fylkesmann Anne Enger Lahnstein overtok deretter ordet og utrykte også hun viktigheten i det IA-arbeidet som ble gjort på arbeidsplassene, og at arbeidstaker og arbeidsgiver måtte skape tillit til hverandre og ha en felles forståelse. – Eller fungerer ikke sykelønnsordningen, sa hun.
Hun trakk også fram det faktum at Østfold-kommunene er  såkalt lavinntektskommuner, som gir økonomiske utfordringer for mange. Det gjør det ekstra viktig å ha flest mulig i arbeid, påpekte hun.
 
Industrihistorien
Har kommunene noe å lære av industrien? Det var et sentralt spørsmål under samlingen. Direktør energi og miljø i Norsk Industri, Trygve Østmo, tok oss gjennom industriens historie i Norge og om sykefraværsutviklingen siden Saugbrugs i Halden tegnet landets første IA-avtale i januar 2002.
– Saugbrugs ble en lederstjerne. Vi så at da sykefraværet gikk ned, gikk også antall skader og feilproduksjon ned, mens effektiviteten og lønnsomheten økte.
– Vi så også på årsaker og sammenhenger i sykefraværet, både på den nasjonale arenaen og på bedriften som arena. Det fikk en veldig klar indikator på at fravær avhenger av fokus og ledelse. Alt henger med andre ord sammen med alt, slik Gro Harlem Brundtland uttalte, sa han.  
 
En milliard
Østmo anslo den årlige besparelsen av IA-arbeidet innen industrien på en milliard kroner gjennom lavere fravær. Han minnet om at det ikke er gratis å ha en langtidssykmeldt etter 16 dager. Det krever fortsatt administrasjon og oppfølging. Men først og fremst er det tap av kompetanse.
– Sykefravær er som et hinderløp. Du må lage et høyt hinder fra arbeid til sykefravær, og et lavt hinder motsatt vei.
 
Paneldebatt
Siste del av samlingen var forbeholdt paneldebatt, der ulike konkrete problemstillinger og tiltak ble løftet fram. – En svært nyttig samling, konkluderer Per Ivar Clementsen, og håper og tror de som var til stede tok det viktige budskapet over seg om hvor viktig det er å ha folk i arbeid.
– Og jeg håper dette kan føre til noe bedre topplederforankring av IA-arbeidet, at  både rådmenn og ordførere tar seg tid til å fokusere på dette området i hektiske hverdager. Clementsen er smertelig klar over at det tar tid å gjøre endringer i store organisasjoner, men påpeker samtidig at utviklingen av sykefraværet tilsier at noe må gjøres annerledes og bedre enn i dag.
– Vi kommer til å reise rundt og banke på dører og høre og følge opp, samt høre om vi kan bistå på noen måte, sier han.
Last ned presentasjonene fra seminaret