Fokus på arbeidslivskriminalitet

IA-bedriften Fosby AS arrangerte nylig FOSBY-dagen for alle ansatte, og brukte anledningen til blant annet å sette fokus på arbeidslivskriminalitet i Østfold.
Publisert: 31.03.2016Del:
  •  I et felles innlegg av kemneren, Politiet og Arbeidstilsynet ble omfanget av den svarte undergrunnsøkonomien i Østfold forsiktig anslått til 5% av BNP. Det tilsvarer 150 milliarder kroner.
    - Vi skal gjøre vårt for å få bukt med problemet, sa politistasjonssjef Tommy Brøske (bildet), men oppfordret samtidig oss som forbrukere og kunder til å fjerne etterspørselen etter svarte tjenester.
    PS: På Arbeidstilsynets sider www.arbeidstilsynet.no kan du enkelt tipse om svart arbeid eller andre kritikkverdige arbeidsmiljøforhold.