Godt nytt IA-år

- Det er gjort mye godt IA-arbeid i året vi har lagt bak oss. Men samtidig er det ikke til å legge skjul på at vi langt fra er i mål!
Publisert: 16.12.2015Del:
Det sier NAV Østfolds avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen i det vi er i ferd med å legge et nytt år bak oss.
 
Er på agendaen
- 2015 har vist at svært mange bedrifter i Østfold har inkluderende arbeidsliv på agendaen hver eneste dag. Et godt bevis på det, er at vi nok en gang kan se tilbake på en vellykket HMS-konferanse, med over 900 deltagere på Quality. Tilbakemeldingene har vært svært positive fra deltagerne, og på nyåret begynner vi allerede å planlegge neste års konferanse, sier han.
 
Gjennomslag
Clementsen føler de har fått et gjennomslag i forhold til at ledere ser egenverdien i å ha folk i arbeid. Han gleder seg også over at bruken av gradert sykemelding er økende.
– Høyere nærvær handler ikke om at NAV skal kunne presentere fine tall. Det handler om den enkelte bedriftens omdømme og ikke minst økonomi. Det er kostbart å  ha høyt sykefravær, minner han om.
Men selv om sykefraværet har gått sakte men sikkert nedover gjennom året, legger han ikke skjul på at det likevel er for høyt i forhold til målsettingene.
- Derfor må vi fortsatt ha fullt fokus på å tilrettelegge for økt nærvær på den enkelte arbeidsplass. Det er der slaget står, påpeker han.
 
Aktivitetskrav
I september satte NAV det mye omtalte aktivitetskravet ut i livet, og har siden da gått gjennom mer enn 2.000 sykmeldinger som har passert åtte uker.
– Dette handler ikke om å stanse utbetalinger, men å øke arbeidsevnen og arbeidstilknytningen til den enkelte gjennom aktivitet – vel og merke der det er mulig å få til, sier Clementsen.
 
Mer å gå på
Det er spesielt på ett område NAV-direktøren gjerne skulle sett at de hadde lyktes bedre, og som de vil ta med seg inn i 2016; å få unge, yrkeshemmede ut i jobb.
 - Dette er et ansvar som ikke bare hviler på NAV. Vi må ha med alle partene i arbeidslivet, samt næringslivet i Østfold, for kunne få flere ut i jobb. Dette er et område jeg brenner ekstra for, da arbeid betyr så utrolig mye for mange med nedsatt arbeidsevne -  og som gir svært motiverte arbeidstakere for de bedriftene som åpner dørene for dem.
 
Kommunene sliter
Clementsen registrerer også at kommunene i Østfold fortsatt henger godt etter det private næringslivet når det gjelder fraværsarbeidet.  I hvert fall målt etter fraværsprosenten, som i gjennomsnitt ligger 40 prosent høyere.
- Med tanke på at det samlet er rundt 25.000 årsverk i Østfold-kommunene, ligger det en enormt potensial for å få flere hender i den daglige driften. Det være seg innen barnehagesektoren, skole og utdanning eller helse og sosial.
- Skal de lykkes med det, er det spesielt tre viktige områder som må stå i fokus: topplederforankring, styrke partssamarbeidet med tillitsvalgte, samt å lære av de som har fått det til!
- Vi skal følge opp kommune tett også  i 2016, og jeg vil minne alle om at det er godt hjelp å få hos NAV sine IA-rådgivere, sier Per Clementsen og ønsker samtidig alle en riktig god jul og et godt nytt år!