Hannestad barneskole fikk årets IA-pris

Det var en stolt rektor Lars Henning Finstad som kunne motta IA-prisen på vegne av Hannestad barneskole under HMS-konferansen. Prisen ble delt ut av Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje.
Publisert: 19.10.2016Del:
Det er første gang IA-prisen gå til en skole. Hannestad barneskole holder til i Sarpsborg kommune, ble innviet i 1974 og har i dag 300 elever og 40 ansatte.
Skolens  slagord og leveregel ”Rom for alle – blikk for den enkelte”, gjelder både ansatte og elever, og har skapt høy trivsel hos alle.
Her er det rett og slett godt å være!
I juryens begrunnelse, bla det blant annet lagt vekt på at IA- arbeidet er godt forankret på alle nivåer, og det er blitt jobbet systematisk og godt gjennom mange år for å øke nærværet blant de ansatte.
Med et gjennomsnittlig langtids – og korttids sykefravær så langt i år på 2,9 prosent, viser at rektor Lars Henning Finstad og HMS-teamet har lyktes svært godt. Skolen framstår i dag som et IA-fyrtårn til spore og for andre!
Rektoren har alltid en åpen kontordør, som bidrar til at alle føler seg verdsatt og hørt, og at det er enkelt å ta opp forhold som påvirker arbeidsdagen. På den måten kan det jobbes med forebygging og tilrettelegging på et tidlig tidspunkt. Her er det skapt en kultur for å se muligheter framfor begrensninger.
Og selv de som er sykmeldte i en periode, kommer gjerne innom i pausene og fredagslunsjen for å holde kontakten med sine kolleger.
- Vi er ikke så opptatt av tallene. Vi er mest opptatt av menensket bak hvert fravær. Det du investerer i de ansatte, gir dobbelt tilbake, påpeker Finstad, som har sittet ved roret i seks år.
 Han takket både NAVs IA-rådgivere og HR-avdelingen i kommunen for den bistand skolen har fått med å skape det gode og inkluderende miljøet.
- Denne prisen er en stor anerkjennelse for oss, og viser at vi har lykkes med den jobben vi har gjort, sa han.
 Vi gratulerer Hannestad barneskole som en verdig vinner av årets IA-pris!

Se filmen her