Hva kan jeg gjøre?

Per Ivar Clementsen er i gang med planleggingen av 2015. – Jeg tror at det er viktig at vi i et IA-perspektiv tenker på hva fellesskapet og hver og en av oss kan gjøre for å skape et mer inkluderende arbeidsliv i Østfold, sier han.
Publisert: 15.12.2014Del:
Bilde av Per Ivar Clementsen på kontoret som ønsker god jul og godt nytt år.
Per Ivar Clementsen ønsker god jul og godt nytt år!
Vi er nå godt inne i desember måned og skal starte planleggingen av 2015. Jeg tror at det er viktig at vi i et IA-perspektiv tenker på hva fellesskapet og hver og en av oss kan gjøre for å skape et mer inkluderende arbeidsliv i Østfold.

Jeg har stor tro på det å være i aktivitet og det å samhandle bedre rundt nærvær ute på den enkelte arbeidsplass.
Det at arbeidsplassen legger til rette for at personer kan være i aktivitet er et konkurransefortrinn innenfor IA-området. Jeg tror også dette er positivt for den enkelte arbeidstaker. Det er god helse i det å holde kontakt med arbeidsplassen, ledere og kolleger også i en periode hvor en arbeidstaker må være sykmeldt. Gradert sykmelding er stikkordet. Er vi mer alvorlig syke, skal vi selvfølgelig følge legenes råd om å være helt sykmeldte.

Mitt råd er: Benytt tiden fram mot nyttår til å trene arbeidsplasser og arbeidstakere til i større grad å benytte aktivitetsmulighetene.

Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!
Per Ivar Clementsen, avdelingsdirektør NAV Østfold