Hvem fortjener IA-prisen 2015?

Hva har Rockwool, Glava, Båstad barnehage, Borregaard og Stabburet  til felles? Jo, de er blant bedriftene som har vunnet den gjeve IA-prisen de siste årene. Nå kan du nominere din kandidat til prisen for 2015. 
Publisert: 31.08.2015Del:
Forslag sendes på e-mail til: hanne.hagberg@nav.no innen 20.9.2015.
Forslagene skal begrunnes, og du kan benytte vedlagte skjema.
 
Øke forståelsen
- Hensikten med IA-prisen er å øke forståelsen for at arbeidsplassen er hovedarena for Inkluderende Arbeidsliv, og hva dette betyr for arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunn. I tillegg skal prisen stimulere bedrifter og virksomheter til å jobbe aktivt med IA, samt forsøke å få flere til å inngå samarbeidsavtale om IA, sier Per Ivar Clementsen, avdelingsdirektør hos NAV.

IA-prisen deles ut hvert år til en bedrift, virksomhet, organisasjon som har utmerket seg i arbeidet med IA. Det legges vekt på at prisvinner har oppnådd gode resultater på en eller flere av følgende punkter:
 
Inkludere flere personer med nedsatt funksjonsevne
Tilrettelegge for eldre arbeidstakere
Redusere sykefraværet
IA-arbeidet er godt forankret i partssamarbeidet i virksomheten
Kan fremstå som ”IA-fyrtårn”
IA-prisen kan deles ut til enkeltpersoner som i kraft av sitt virke og sin måte å utøve det på, over tid har bidratt vesentlig for IA-virksomhetene på de samme punktene.
 
Sammensatt jury
Kandidater til IA-prisen kan meldes inn av IA-rådgivere, partene og andre som jobber med IA. NAV Østfold Arbeidslivssenter er sekretariat for prisen.
Prisvinner/ere utpekes av egen komité som oppnevnes av I- rådet, som f.t. er representant fra NHO, LO, KS, YS og NAV Arbeidslivssenter.
Prisen deles ut på HMS-dagen, og består av diplom, bilde og blomster.
 
Tidligere vinnere
2014 Rockwool, Moss 
2013 GLAVA AS
2012 Båstad Barnehage, Trøgstad kommune
2011 Borregaard Fabrikker, Sarpsborg
2010 Stabburet AS
2009 Askim kommune, intern service
2008 Lantmännen AS, Moss
2007 Nortura, Rakkestad
2006 Fredrikstad kommune, Åpen omsorg Onsøy
2005 Peterson AS, Moss
2004 Norsk Skog, Halden