IA-prisen gikk til Obs Rygge

Publisert: 16.10.2019Del:
Jubelen sto i taket da fylkesmann i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, kunngjorde årets vinner av den prestisjefulle IA-prisen 2019. Kåringen fant sted foran mer enn 700 deltagere under den årlige HMS-konferansen på Quality Hotel i Sarpsborg.
 
Målrettet arbeid
Obs Rygge var også nominert i fjor, men måtte den gang se seg slått av Baterød Servicebase, Sarpsborg kommune. Denne gangen konkurrerte de mot kandidatene Hegginn dagsenter i Eidsberg og renholdsteam i Sarpsborg kommune.
I følge juryens begrunnelse, har Obs Rygge jobbet svært godt og målrettet for å bedre arbeidsmiljøet og for redusering av sykefravær de siste årene, og har nylig vært gjennom en tøff men god endringsprosess.
Sammen har de skapt god trivsel på arbeidsplassen, hvor alle føler seg sett og verdsatt.
Juryen har bestått av Kari Halvorsrud, NHO, Ulf Lervik, LO, Morten Oppegaard, KS og Arne Hæhre, NAV.
 
Personer på tiltak
I 2018 hadde Obs Rygge et korttidsfravær på under 1 % og totalt fravær på 3,7 %. Til sammenligning, var fraværet i 2016 på 11,3 %. Fraværet holder seg stabilt også i 2019 og er langt under bransjenivå.
Bedriften  samarbeider nært med sitt lokale NAV-kontor, samt flere tiltaksarrangører. Mange personer har vært inne på tiltak, og flere har blitt rekruttert til bedriften i både små og større stillingsprosenter som følge av dette.
 
- Veldig motiverende
Det var en rørt varehussjef Kai Wiborg som takket for prisen, og trakk fram det gode samarbeidet mellom ledelse og tillitsvalgte som en viktig suksessfaktor.
- Det har vært en tøff omstillingsprosess de siste tre årene, men takket være mennesker som har ønsket å lykkes sammen, har vi oppnådd gode resultater. Men vi er langt fra i mål, vi må hele tiden ha fokus på trivsel og nærvær. Denne IA-prisen viser at det arbeidet vi har gjort blir lagt merke til, samt at den motiverer til å stå på videre.


img 2567