Kommunene tar opp hansken

Østfolds kommuner har høyt sykefravær, men det er ønske og vilje til å gjøre noe med det. Det gleder derfor NAVs avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen. 
Publisert: 13.03.2015Del:
Etter at ordførere, rådmenn, HR-ledere, politikere, IA-rådgivere, representanter for partene i arbeidslivet og andre inviterte var samlet på Quality Hotel & Resort med fokus på hvordan nærværet i Østfold-kommunene kan økes, gleder det Clementsen at mange har tatt opp hansken og er villige til å ta tak i problematikken i egen kommune.
- Tallene viser svart på hvitt at det må endringer til i forhold til rutinene knyttet til IA-arbeidet i dag. IA-arbeidet må være en integrert del av de daglige rutinene. Om dette ligger ved siden av organisasjonen, kommer man ikke videre, sier han.
 
Følger opp
NAV er nå i full gang med å følge opp kommunene ved å invitere seg inn til samtale. – Vi stiller med kunnskap, erfaring, verktøy og eventuelt tiltaksmidler. Vi kan ikke pålegge kommunene noe, men så langt har de vi har kontaktet  kjent sin besøkelsestid, sier han.  
 
Oppfølging er viktig
Clementsen påpeker spesielt hvor viktig det er med oppfølging av de sykmeldte, at dette alltid er på agendaen og er en naturlig del av ledernes oppgaver.
- Skal kommunene kunne levere de tjenestene de er pålagt å levere, er det helt avgjørende å holde folk i arbeid. I tillegg har dette et viktig økonomisk aspekt for kommuner, da vi vet at de fleste har svært stramme økonomiske rammer.
Han minner også om at et godt arbeidsmiljø ikke kommer av seg selv. Det må skapes, sier han.