Kvinner har det bedre på jobb enn menn

Kvinner har det generelt bedre på jobb enn det menn har. Men de sliter mer når forholdene ikke er bra. 
Publisert: 05.12.2014Del:
elin_margrethe_fjeldbraaten_portrett
Elin Margrethe Fjeldbraaten ønsker å finne ut hva som påvirker menns og kvinners jobbtilknytning. Foto: Anne-Grete Martinussen, Idébanken.or
Ny forskning og en ny metode utviklet ved Sørlandet sykehus, gir innsikt i kjønnsforskjeller og hvordan sykefraværet kan bli lavere.
– Menn oppfatter seg som viktigere for jobben enn det kvinner gjør. Derfor fortsetter de å gå på jobb selv om situasjonen på arbeidsplassen er vanskelig. Kvinner ber om sykmelding, forteller forsker Elin M. Fjeldbraaten. Sammen med Liv Fredriksen leder hun et større forskningsprosjekt om kvinners sykefravær og tilknytning til jobb.
 
Langsiktige planer
Fjeldbraaten peker på at både hennes og andres forskning viser komplekse sammenhenger rundt sykefravær generelt og rundt kjønnsforskjellene spesielt. Først og fremst skal prosjektet undersøke om en bestemt arbeidsmetode kan redusere sykefraværet. Grunnelementet i metoden går ut på å få ledere til å jobbe langsiktig, systematisk og målrettet for å redusere og forebygge høyt sykefravær.
– Vi vet at forhold på jobben kan forklare deler av sykefraværet og sykenærværet. Vi er opptatt av hva ansatte og ledere kan gjøre for å forebygge og redusere dette sykefraværet. Vårt viktigste poeng – så langt – er at ledere må jobbe systematisk med det å lede mennesker. Da er det å tenke langsiktig viktigere enn å gjøre kortsiktige tiltak, sier hun.
Kilde: Idébanken.org
logo
logo_gronnH
Fylkesmannen_niv%C3%A52
ks%20logo
lo%20logo1
logo_nav
nho_logo
unio
Virke-Logo
ys
Spekter_logo_cmyk

Til toppen