Mange står fortsatt utenfor IA-avtalen

Det rekrutteres jevnlig nye bedrifter som undertegner en IA-avtale. Men fortsatt står mange utenfor
Publisert: 18.10.2014Del:
Det rekrutteres jevnlig nye bedrifter som undertegner en IA-avtale. Men fortsatt står mange utenfor, spesielt små og mellomstore bedrifter. Per Ivar Clementsen, avdelingsdirektør hos Nav Østfold,  har forhåpninger om at den nye avtaleteksten skal føre til at enda flere bedrifter velger å bli IA-medlemmer og på den måten øke innsatsen for å redusere fraværet.
På spørsmål om hvorfor man bør bli en del av IA-familien, svarer han slik:
- Den overbyggende motivasjonen hos tillitsvalgte, bedriftslederne og –eierne må være et ønske om å skape høy trivsel på arbeidsplassen og ha flest mulig i jobb. Det er svært kostbart å ha ansatte sykmeldte, minner han om.
– Bedriften får tilgang til all den kompetanse og erfaring vi har opparbeidet gjennom alle disse årene. Det er mange fellestrekk for hvordan man skaper et velfungerende og inkluderende arbeidsmiljø, både fysisk og psykososialt,  og med det holde sykefraværet på et minimum.
 
Egen IA-rådgiver
Som IA-bedrift får virksomheten en egen kontaktperson fra NAV Arbeidslivssenter. Kontaktpersonen kan hjelpe i gang med det systematiske IA-arbeidet, bistå i vanskelige enkeltsaker og bidra til å utløse økonomiske virkemidler. Virksomheten får også tilgang på en rekke gratis kurs fra arbeidslivssenteret.
- Det å arbeide systematisk med IA innebærer tett samarbeid og god dialog med de tillitsvalgte, stor vekt på forebygging og god oppfølging av de som blir sykemeldte. Det er et faktum at jo lenger en arbeidstaker er borte fra arbeidsstedet, desto høyere blir terskelen for å komme tilbake. Det er også et ubestridt faktum at de aller fleste av oss ønsker å ha en jobb å gå til og kunne være sammen med arbeidskolleger.
 
- Ta kontakt!
- Ønsker du mer informasjon om IA, er det bare å ta kontakt med NAV Arbeidslivssenter i ditt fylke, oppfordrer Clementsen avslutningsvis.