Mye å tjene på god seniorpolitikk

Nordmenn vil jobbe lenger, og det kan samfunnet tjene milliarder på.
Publisert: 15.12.2015Del:
Undersøkelsen Norsk seniorpolitisk barometer 2015 viser at ønsket pensjonsalder fortsetter å stige. For ti år siden planla gjennomsnittspersonen å tre ut av yrkeslivet ved 62 års alder. I fjor var det 65 år. Nå har det økt med enda ett år, til 66,2.

Senter for seniorpolitikk har regnet ut at dette ekstra året betyr 30 000 årsverk og 30 milliarder kroner i økt verdiskapning for samfunnet.

I tillegg svarer 29 prosent at de ønsker å jobbe til de er 70 år eller eldre. Et godt hopp opp fra 23 prosent året før.

Idebanken har tidligere skrevet at ettersom eldrebølgen skyller inn over oss med stadig større kraft, vil mangel på arbeidskraft være en av samfunnets største utfordringer i de kommende tiårene.

Ved det nye kontoret til Hent AS i Vestfold jobber en av de som ikke har noen planer om å gi seg tidlig.

Trenger litt pondus

– Du trenger litt pondus i denne jobben, sier Bjørn Rune Junge. Han tar på seg en signalgul jakke før han går ut brakkedøra.

– For å få folk til å tenke sjøl må du vite hvilke knapper du skal trykke på, fortsetter han.

67-åringen har sin andre uke i helt ny jobb som HMSK-leder ved det nye vestfoldkontoret til entreprenørselskapet Hent AS.

HMSK står for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette har Junge jobbet med i over 25 år. Men bygg og anlegg er et nytt felt for ham. Junge mener det er viktig å være nysgjerrig og åpen for nye ting hvis man vil holde lenge i yrkeslivet:[Det er viktig å beholde seniorene, blant annet for å bevare kulturen i virksomheten, mener Endre Persen. Han er HMSK-direktør i Hent AS.]
Det er vik­tig å be­hol­de se­nio­re­ne, blant annet for å be­va­re kul­tu­ren i virk­som­he­ten, mener Endre Per­sen. Han er HMSK-di­rek­tør i Hent AS.– De fleste bransjer er i en rivende utvikling og hvis du ikke er interessert i å være med på det blir du fort passé.
Les hele intervjuet på www.idebanken.org