Nå kan du bestille dialogspillet!

Dialogspillet er en god metode for å få i gang dialog om arbeidsmiljø, stress og trivsel. Nå kan alle virksomheter bestille kortene til dialogspillet gratis, melder Idébanken. 
 
Publisert: 12.10.2015Del:
Etter at Idébanken lanserte serien ”Fra stress til trivsel i 2012” har dialogspillet blitt et svært populært verktøy hos bedrifter og deres rådgivere. Erfaringene og tilbakemeldingene er så gode at Idébanken nå ønsker å tilby spillkortene som en del av sitt standard materiell. Metoden er enkel og egner seg for alle typer virksomheter.  Nå kan du logge deg inn på idebanken.no og bestille dialogspillet. 
 
Fakta om dialogspillet
I dialogspillet blir man delt inn i grupper som diskuterer en rekke utsagn om det psykososiale arbeidsmiljøet. Utsagnene blir deretter prioritert, og deltakerne kommer med forslag til løsninger. 
Deltagere: Medarbeiderne og lederne på arbeidsplassen.
Tidsbruk: 2 møter av 2 - 3 timer med 2 - 3 ukers mellomrom.
Hva kan metoden brukes til? 
Et dialogspill egner seg til å få i gang en dialog om arbeidsmiljø og trivsel. Spillet fungerer som en uformell, men strukturert metode for å jobbe med å forbedre arbeidsmiljøet. I dialogspillet legges det vekt på at alle bidrar til dialogen. På kortene i spillet står det en rekke utsagn som deltakerne skal drøfte. Sammen tar deltakerne stilling til om og hvordan utsagnet er en faktor som påvirker forholdene på arbeidsplassen. 
 
Hva får dere ut av dialogen? 
I den siste delen av dialogspillet jobber deltakerne med forslag til løsninger for utvalgte temaer. På bakgrunn av innspill fra deltakerne skal dere utarbeide og iverksette handlingsplaner for konkrete endringstiltak.
Styrker:
Kortene i spillet gjør det lettere å få snakket om følsomme temaer og problemer siden man ikke trenger å ta opp temaene selv.
Dialog legger opp til stor aktivitet fra deltakerne, og dette gir engasjement.
Metoden sikrer at de som vanligvis ikke sier så mye, lettere kommer til orde. 
Kilde: Idébanken.