Omstilling gir økt sykefravær

Fusjoner og større endringer på arbeidsplassen gir økt sykefravær blant de ansatte.
Publisert: 26.09.2016Del:
I overgangsfaser kan lederne påvirke fraværet gjennom måten de leder på. Det viser en undersøkelse ved norske sykehus, skriver Idébanken.
Hele ni av ti sykehus i Norge har vært involvert i sammenslåinger (fusjoner) siden år 2000. Enkelte har gjennomført prosessen to ganger. Det gir klare utslag på sykefraværsstatistikken.  
– Det har vært en fusjonsmani ved norske sykehus, sier forsker Vilde Hoff Bernstrøm ved Arbeidsforskningsinstituttet.
 
Doktoravhandling
I sin doktoravhandling har hun sett på hvordan organisasjonsendringer påvirker sykefraværet. Hun har ikke sett på eventuelle gevinster ved endringene, men peker på økt langtidsfravær som en uønsket omkostning.  
– Fusjoner ser ut til å øke sykefraværet. Men fraværet varierer mye mellom avdelinger. Lederne kan gjøre mye ved måten de leder på, sier hun.
Økning både før og etter omstilling
Undersøkelsen bygger på data fra 40.000 ansatte. Den viser at fraværet øker i forkant av sykehusfusjoner og i det andre, tredje og fjerde året etterpå.  
– At sykefraværet øker i året før omstillingene starter, skyldes nok usikkerhet og negative forventninger til det som skal skje. Deretter ser vi ingen effekt før i det andre, tredje og fjerde året etter fusjonen. En mulig årsak er at det normalt tar noe tid før en fusjon virker fullt ut på driften. Derfor kan det ta tid før virkningen av en omstilling og reaksjonen på den kommer, forklarer Bernstrøm.
 
Ledere gjør en forskjell
– Mel­lom­le­der­ne har en nøk­kel­rol­le for syke­fra­væ­ret under store om­or­ga­ni­se­rin­ger, sier Vilde Hoff Bern­strøm.
I sykehusene som helhet er det sammenheng mellom organisasjonsendringer og økt langtidsfravær. Likevel er det forskjell på fraværet i ulike seksjoner og avdelinger. Undersøkelsen viser at dette er knyttet til måter å lede på.
Bernstrøm sammenlignet sykefraværet med fire ulike former for lederadferd:
* Grad av lojalitet
* Evne til å gi sosial støtte
* Oppfølging av arbeidsoppgaver
* Tilbøyelighet til å ta opp problemer
 
Hele artikkelen kan du lese på idebanken.org