Samtaler halverte sykefraværet blant gravide

Rælingen kommune startet et prosjekt for å hjelpe gravide til å bli i jobben lenger. Etter ett år var sykefraværet nesten halvert, skriver idebanken.no. 
Publisert: 14.08.2015Del:
– Det er jo litt annerledes å være gravid på jobb. Selv om jeg er frisk og ikke har store plager, sier Ragnhild Strandos Klæboe.
Hun er personalrådgiver i Rælingen kommune og er nå gravid for andre gang. Vi treffer henne sammen med sjefen hennes, Bjørn Ivar Rindal, som er organisasjonssjef i kommunen. Til stede er også kommunejordmor Tine G. Aaserud.
Disse tre kjenner hverandre godt. For gjennom begge graviditetene til Strandos Klæboe har de hatt tre møter sammen for å finne ut hva som kan gjøre det enda bedre for henne å være på jobb som gravid. Det som kalles trekantsamtaler. Organisasjonssjef Rindal synes disse samtalene har vært veldig nyttige:
– Jeg har blitt oppmerksom på ting jeg kan ta hensyn til, forteller han.
– Vi trenger kompetansen til Ragnhild, så jeg vil tilrettelegge for å ha henne her lengst mulig, legger han til.
Og jordmor Aaserud mener at det ikke nødvendigvis er så mye som skal til for at gravide skal slippe å bli sykemeldt.
 
Mer engstelige
Til enhver tid er rundt 7 prosent av kvinner mellom 20 og 40 år gravide. Hos Rælingen kommune betyr det at det hele tiden er rundt 28 gravide medarbeidere. De siste årene har det vært gjennomført en rekke prosjekter rundt i landet som skal gjøre det lettere for gravide å være i jobb.
Bakgrunnen for alle disse prosjektene var et høyt og økende sykefravær blant gravide på 2000-tallet. Idebanken har tidligere skrevet at det ikke var noen klare helsemessige årsaker til denne økningen, men jordmødre og annet helsepersonell erfarte at gravide var mer engstelige enn før. Mange var engstelige på grunn av ting de kom over på internett og i dagspressen.
 
Obligatoriske samtaler
– Vi hadde hørt at flere andre hadde god erfaring med å ha egen kommunejordmor. Så det ville vi prøve, forteller Lisbeth Fauske.
Fauske er personalrådgiver i Rælingen kommune. I 2010 var hun med på å starte prosjektet med egen jordmor og obligatoriske trekantsamtaler i kommunen. Jordmor Tine G. Aaserud ble ansatt i en ti prosent stilling, men det ble raskt oppjustert til tjue. Nå er hun ute på arbeidsplasser og følger opp gravide hver onsdag.
– Den gravide har også noen plikter, sier jordmoren.
– Hun må blant annet fortelle at hun er gravid og si ifra når ting ikke er så greit, slik at vi kan hjelpe til.
Undersøkelser viser at to av tre gravide trenger tilrettelegging i en eller annen form. Aaserud opplever ofte at selv når gravide tror at de ikke kan være på jobb i det hele tatt, kan det fungere med en lavere prosentstilling og svangerskapspenger. Jordmoren mener at det er viktig å få være lenge i jobb:
– Jeg mener at en trygg tilknytning til jobben kan bidra til å forebygge depresjon.
Hun legger til at hvis du er mye borte, blir det vanskeligere å komme tilbake.
– Noen gravide har vært veldig syke. Da har vi avtalt at de allikevel kommer innom jobben iblant og gjør litt, om det så bare er veldig lite.
Hun tror det har en positiv effekt, og forteller at de får gode tilbakemeldinger på dette.
 
Sparer penger hvert år
Kommunalsjef Mette Aasrud og personalrådgiveren Lisbeth Fauske forteller at prosjektet har vært økonomisk gunstig for kommunen. Da de startet med obligatoriske trekantsamtaler for alle gravide i 2010, sank sykefraværet med nesten 50 prosent hos de gravide medarbeiderne.
Og i en spørreundersøkelse svarte 97 prosent av lederne som hadde hatt gravide medarbeidere og vært med i prosjektet at de hadde hatt nytte av det.
– Vi fant ut vi sparte 1,8 millioner på det reduserte sykefraværet første året, sier Fauske.
Dette er ikke Rælingen kommune alene om. Det er mange bedrifter som har kuttet kraftig i sykefraværet hos de gravide medarbeiderne de siste årene. Stikkord hos dem som har lykkes er etablert gravidepolitikk, tidlig planlegging, trekantsamtaler, individuell oppfølgingsplan og god dialog mellom alle parter.
Kilde: idebanken.no
 
Kilde: idebanken.org