Årets HMS-konferanse godt i gang

Også i år er salen fullsatt, det vil si rundt 800 deltagere har fått plass på årets konferanse, og stemningen er svært god. Spennende foredragsholdere og kåsører står på vent, og ikke minst er det knyttet spenning rundt hvem som stikker av med den gjeve IA-prisen for 2018. Vi vil legge ut artikler og bilder etter at konferansen er vel i havn. Det vil si den 17. i rekkefølgen etter at IA-avtalen trådte i kraft.