Ble IA-bedrift og halverte sykefraværet

Bache Østfold ble IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) for to år siden, og har i lang tid hatt et kontinuerlig fokus på arbeidsmiljø og forebygging. Det har gitt oppsiktsvekkende resultater for bedriften.
I 2014 endte Backe Østfold med et fravær på 3 %, godt under bransjesnittet på 4,82 %. Sykefraværet i 2014 er også godt over en halvering fra 2013, hvor sykefraværet var på 6,26 %.
 
Roser de ansatte
Bedriftens ledelsen prisgir ansattes innsats og gratis fysioterapi som viktige tiltak.
- Vi jobber kontinuerlig med å bli bedre. Det er gledelig å se at det økte fokuset har båret frukter, og vi må berømme våre ansatte som la inn en kjempeinnsats i fjor. Alle er opptatte av å spille på lag, og det fungerer godt, forteller administrerende direktør i Backe Østfold, Håkon Glosli.
 
Fri fysioterapi til de ansatte
Et av fokusområdene for Backe Østfold har vært å unngå skader. Det målrettede arbeidet inkluderer en policy om at alle ansatte skal bruke hjelpemidler for å unngå for tunge løft. I tillegg har de ansatte tilbud om ti gratis behandlinger hos fysioterapeut hvert år.
- De ansatte er veldig tilfredse med fysioterapeutordningen. Det er en fordel for oss at de ansatte kan gjennomgå forebyggende behandling i en tidlig fase slik at de slipper å sykmelde seg. Det er vinn-vinn for alle parter, utdyper Glosli.
Fri fysioterapi har også vist seg å være et av flere effektive virkemidler for å få ned sykefraværet.
- Det koster bedriften penger å investere i gratis fysioterapitimer. Men det er en god investering, ved at det bidrar til å holde folk i arbeid. Vi får i hvert fall tilbakebetalt ti ganger, sier Glosli til Byavisa Sarpsborg. 
- Er det noen som kjenner litt murring i ryggen, kan et par timers behandling bidra til at vi unngår sykemelding.
Glosli påpeker at de jobber i en bransje med mye tungt, fysisk arbeid som fort kan føre til belastningsskader. Derfor er det ekstremt viktig å forebygge, sier han.