Hva kan jeg gjøre?

Bilde av Per Ivar Clementsen på kontoret som ønsker god jul og godt nytt år.
Per Ivar Clementsen ønsker god jul og godt nytt år!
Vi er nå godt inne i desember måned og skal starte planleggingen av 2015. Jeg tror at det er viktig at vi i et IA-perspektiv tenker på hva fellesskapet og hver og en av oss kan gjøre for å skape et mer inkluderende arbeidsliv i Østfold.

Jeg har stor tro på det å være i aktivitet og det å samhandle bedre rundt nærvær ute på den enkelte arbeidsplass.
Det at arbeidsplassen legger til rette for at personer kan være i aktivitet er et konkurransefortrinn innenfor IA-området. Jeg tror også dette er positivt for den enkelte arbeidstaker. Det er god helse i det å holde kontakt med arbeidsplassen, ledere og kolleger også i en periode hvor en arbeidstaker må være sykmeldt. Gradert sykmelding er stikkordet. Er vi mer alvorlig syke, skal vi selvfølgelig følge legenes råd om å være helt sykmeldte.

Mitt råd er: Benytt tiden fram mot nyttår til å trene arbeidsplasser og arbeidstakere til i større grad å benytte aktivitetsmulighetene.

Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!
Per Ivar Clementsen, avdelingsdirektør NAV Østfold