NAV Østfold inviterer deg til erfaringsseminar

Erfaringsseminarene er årlige, korte (halvdags) seminarer hvor det informeres om aktuelle temaer, og inviteres til spørsmål og erfaringsutveksling med og mellom møtedeltakerne.

Østfold i endring - rekruttering til fremtidens arbeidsliv 

Måten vi jobber på, er gjennom historien blitt formet av en rekke faktorer - konjunkturer, teknologi, politikk og miljøpåvirkning.

Virksomheter som overlever har klart å tilpasse seg stadig nye endringer. I en digital verden er det viktigere enn noen gang å være i front, ved å identifisere nye trender og kompetansebehov.

NHO, LO og NAV vil presentere trendene for arbeidsmarkedet i Østfold og hvordan man sammen kan bidra til å løse Østfoldbedriftenes arbeidskraftbehov.


Program

Presentasjon av fakta hentet fra NAVs bedriftsundersøkelse, omverdenanalyse og NHOs arbeidsgiverbarometer. Disse gir deg status for Østfold.

Hvordan kan NAV og andre aktører bruke disse fakta til å tilby bedre tjenester?

Hvilke forventninger har næringsliv og offentlig virksomhet?

Delta i debatten, still spørsmål!

Roald Gulbrandsen, regiondirektør i NHO Østfold kommer.

Ulf Lervik, distriktssekretær i LO Østfold kommer.

NAV Marked og Arbeidslivssenteret kommer. Kommer du? Hvor og når

I år arrangeres seminarene på tre steder:

Askim, Sarpsborg og Moss.

Alle dager fra kl 0900 til 1200.

31. mai - Askim

Kommunestyresalen, Askim kommune
 
7. juni - Sarpsborg

Quality Hotel & Resort
 

8. juni - Moss

Samfunnssalen, Moss kommune  


For påmelding: Klikk her!