Legene er med

Sykmelderne, det vil primært si legene, har en viktig rolle i kampen for å redusere sykefraværet. Av Østfolds 230 fastleger, er de aller, aller fleste sitt ansvar bevisst for å holde arbeidstakerne i aktivitet.
– Gradert sykmelding er et viktig tiltak i så måte. Vi ligger nå på et nivå mellom 25 og 30 prosent, det vil si at mer enn hver fjerde sykmeldte har en gradert sykmelding. Det vil si at arbeidstagerens restarbeidsevne – den friske delen – benyttes. Det er en stor fordel både for arbeidstaker og arbeidsgiver, påpeker Per Ivar Clementsen, avdelingsdirektør hos NAV Østfold.
85 av Østfolds leger er nå engasjert i en intervensjonsgruppe og ytterligere 85 i en kontrollgruppe. Et Østfold-prosjekt som ledes faglig av seniorforsker Arnstein Mykletun ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.
– Legene i den førstnevnte gruppen får besøk av en våre rådgivende overleger og tilbys veiledning i konkrete og vanskelige sykmeldingssaker. Det vil gjøre jobben enklere for legene, sier Per Ivar Clementsen.