– Er verdt innsatsen

Etter mer enn 13 år med inkluderende arbeidsliv (IA) nøler fortsatt ikke Per Ivar Clementsen, avdelingsdirektør ved NAVs arbeidslivssenter i Østfold, en tomme når vi spør om det har vært verdt innsatsen og ressursbruken.
 
– Ja, absolutt! Jeg skal ikke påstå at IA-arbeid er den eneste farbare vei for å øke jobbnærværet ved bedriftene, men det er i hvert fall den beste, sier han bestemt.
Nå innrømmer Clementsen i samme åndedrag at det har vært mye prøving og feiling under marsjen. At langt fra alt har fungert etter intensjonene.
– Men partene har i felleskap evaluert og justert kursen, og den nye avtalen som nå er trådt i kraft er blitt svært godt mottatt. Den har bidratt til mindre byråkrati. I tillegg er sanksjonsmulighetene overfor leger og arbeidsgiver som ikke har fulgt retningslinjene tatt bort. Det handler nå om mer dialog og færre pålegg, forteller han.