Ros fra sjefen kan forebygge langtidsfravær

Ros og annerkjennelse er viktige motivasjonsfaktorer for de fleste av oss. For personer som sliter med nattesøvnen, og blir sykemeldt som følge av dette, er dette ekstra viktig.
En ny undersøkelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø tyder på at annerkjennelse fra sjefen til og med kan være med på å forebygge langtidsfravær som følge av søvnproblemer.
Lektor i psykologi ved Aarhus Universitet, Hans Henrik Knoop sier at behovet for at føle sig som en del av gruppen ligger dypt forankret i mennesker.
– Anerkjennelse er viktig, fordi vi er sosiale individer, som rent biologisk har utviklet seg til å være avhengige av andre, sier han til DR Trekanten.
Men i en hektisk hverdag blir anerkjennelse glemt på mange arbeidsplasser. Et skulderklapp fra sjefen er dermed ganske viktig.
– Den sikreste satsning man kan foreta seg er å sørge for at folk trives i arbeidet. Det vil skape robusthet, økte prestasjoner, lojalitet og omtanke som bivirkninger.
Undersøkelsen er gjennomført av det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø der omlag 11 000 tilfeldig valgte lønnsmottagere har svart på spørsmålene, skriver nettstedet Ledelse.