Vi gratulerer Gyproc med årets IA-pris!

– En fin påskjønning  og bekreftelse for det arbeidet vi gjør hver dag for at folk skal trives i jobben. Og ikke minst motiverer det oss til å fortsette det gode IA-arbeidet!, sa han.
 
Prisvinneren er en del av Saint-Gobain, og holder til på Øra i Fredrikstad. Bedriften har en historie i Norge som strekker seg tilbake til 1953. I oktober 1990 åpnet gipsplatefabrikken i Fredrikstad dørene for egen produksjon, og er i dag nær 80 ansatte. Her utvikles, produseres og markedsføres systemer for lett byggeteknikk med gipsbaserte byggeplater til byggebransjen, og er verdensledende på området.
 
Her er  litt fra juryens begrunnelse:
”Gyproc har flere ganger blitt trukket fram som et IA-fyrtårn hos NAV Østfold Arbeidslivssenter. Bedriften inngikk IA-avtale 20. desember 2002 og har hele tiden jobbet målrettet med inkludering og nærvær på arbeidsplassen. Det har ført til at sykefraværet  har sunket jevnt og trutt, fra 8,6 prosent ved inngåelse av avtalen til 3,0 på det laveste. Inkluderende arbeidsliv er godt innarbeider på alle nivåer i bedriften, og klimaet mellom ledelse og tillitsvalgte karakteriseres som svært godt.
Bedriften er god på å tilrettelegge for de ansatte, ved å finne alternative arbeidsoppgaver for de som av ulike årsaker ikke kan stå i ordinær jobb i en periode. Det bidrar til at de ansatte forblir i miljøet, og med det gjør veien tilbake kortere. Bedriften roses også for sin vilje til å ta inn yrkeshemmede som lenge har stått på utsiden av yrkeslivet. Tiltak som betyr svært mye for de det gjelder.”
 
Vi gratulerer!