Skap engasjement med IGP-metoden

Skal vi lykkes med nærværsarbeidet må alle være med. Også de stille stemmene. Dette er en metode for å få med alle for å skape en bedre arbeidsplass, skriver Idebanken.
Publisert: 18.11.2016Del:
En viktig suksessfaktor i nærværsarbeidet er forankring både blant ledere og medarbeidere. Det gir eierskap og skaper engasjement for det som skal gjennomføres. 
Denne metoden hjelper dere med å komme fram til hva det er viktigst å ta tak i og hva dere skal prioritere først.
IGP-metoden (Individ – Gruppe –Plenum) er en strukturert metode som kan brukes i en slik medvirkningsbasert utvikling av arbeidsplassen.
Metoden foregår i fire etapper;

- individuell refleksjon
- samstemme i gruppe
- presentere i plenum
- prioritere og lage handlingsplan

Metoden skal sikre medvirkning og fører til at beslutninger blir tatt i fellesskap
Metoden kan brukes i personalmøter eller internt i HMS/IA-gruppen
Fremgangsmåten er detaljert beskrevet i vedlegget (Last ned fremgangsmåten her)

Forberedelser

I forkant av selve gjennomføringen av metoden gjøres et forarbeid:
* Utpeke IGP-leder:
* IGP-leder for gjennomføring er ofte leder, fagansvarlig, ekstern rådgiver (BHT) etc.

Lage spørsmål:
Lag ett spørsmål med bakgrunn i en spesiell utfordring, et aktuelt utviklingsbehov eller forbedringsmulighet i eget arbeidsmiljø. Medarbeiderundersøkelser og andre kartlegginger kan være et godt utgangspunkt.

Spørsmålet skal være løsningsorientert og positivt ladet

Eksempler på spørsmål:
Hva skal til for å fremme arbeidsnærvær?
Hvordan kan vi sikre god arbeidsfordeling?
Hva innebærer begrepet god kommunikasjon?
Hvordan kan vi tilrettelegge på vår arbeidsplass?
Hva konkret må til på vår arbeidsplass for at ansatte skal gå til leder før de oppsøker lege?

 Gruppeinndeling
Ansatte deles inn i grupper på 3 – 8 deltakere. Man kan velge å ha like eller ulik gruppesammensetning (eks. kjønn, yrkesgrupper) alt etter hva spørsmålsstillingen er. Det er en fordel å ha god gruppedynamikk. Leder kan sette sammen gruppene forhånd.
IGP-leder utpeker gruppeleder i hver gruppe. Gruppeleder har ansvar for å overholde at alle kommer til og får sin taletid, holde tiden, telle sammen poengsum og føre opp gruppens resultat i plenum.
Resultatet implementeres i en handlingsplan. 

Lykke til!

Teskt: Idebanken