Verktøy for konflikthåndtering

Idébanken har nylig introdusert ”konfliktogrammet”, et verktøy for bedre konfliktforståelse og konflikthåndtering. Verktøyet er utviklet i samarbeid mellom IRIS og NHO-medlemsbedriften Abelia. 
Publisert: 23.02.2015Del:
IRIS (International Research Institute of Stavanger) har med midler fra NHOs arbeidsmiljøfond kartlagt konflikter og konfliktforståelse i en rekke bedrifter og gjort en analyse av tilgjengelig forskningslitteratur. Målsettingen med prosjektet er å bidra til en forbedring av måten konflikter i arbeidslivet håndteres på, og utvikle et verktøy som er nyttig for bedriftene, skriver idébanken i sitt nyhetsbrev.
 
Basert på intervjuer
Det er foretatt intervjuer av totalt 70 personer i 22 intervjuer, samt en kvantitativ kartlegging av konflikthåndteringspraksis i  medlemsbedrifter i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Resultatet viser blant annet at bedriftene ikke ønsker konflikter, men det er relativt vanlig. Konflikter tas tak i for sent og det er lite bruk av prosedyrer i konflikthåndteringen. Konflikter er et tema som man snakker mye om, men som det reflekteres lite over, viser erfaringene.
Det ble også uttalt at erfaringer fra konflikter påvirker vår forståelse av konfliktbegrepet, noe som i dette prosjektet har påvirket forsker Kåre Hansen fra IRIS til å utvikle Konfliktogrammet.
Løsningen på prosjektet har blitt et verktøy som skal bidra til  bedre konfliktforståelse som grunnlag for god konflikthåndtering i bedriftene
 
Et elektronisk verktøy
Konfliktogrammet er et elektronisk verktøy som er et gratis tilbud, og er et opplegg for en workshop som tar ca 2-3 timer å gjennomføre.  Konfliktogrammet består av en nettløsning med gruppeoppgaver, muntlige instruksjoner/videosnutter og informasjon om de ulike emnene som tas opp. I tillegg følger det med et mer omfattende teksthefte som i hovedsak er ment for den eller de som skal tilrettelegge workshopen internt i bedriften, men som vil være tilgjengelig for alle.
Konfliktogrammet krever kun en enkel registrering for å bli tatt i bruk, og du finner det om du følger denne linken: http://konfliktogram.idebanken.org/