Program


 "Partsamarbeid for inkludering", onsdag 16. oktober 2019

Kl. 08.15: Registrering & kaffe

Kl. 08.45: Kulturinnslag. Eva Iselin Eriksen og Bjørn Halstensen. 

Kl. 09.00 Den norske modellen - hva kan vi lære av historien? 
Ledes av journalist og programleder Anne Grosvold             
* Tidligere nestleder i LO, Tor-Arne Solbakken 
* Tidligere leder i NHO, Svein Oppegaard

Kl. 09.30:  «Ny nasjonal giv på arbeidsmiljøfeltet», – hvorfor bør vi jobbe mer kunnskapsbasert?
Direktør Pål Molander, STAMI  

Kl. 10.00: «Ny nasjonal giv på arbeidsmiljøfeltet», – hvordan skal Arbeidstilsynet vise bedre vei?
Seksjonsleder Monica Varem Pettersen, Arbeidstilsynet                                                             

10.20: Pause med kaffe

11.00: Kulturinnslag. Eva Iselin Eriksen og Bjørn Halstensen

 
Kl. 11.10: Suksesshistorier fra arbeidslivet – hvordan kan du lykkes? 
Låby skole ved kommunalsjef Kent-Arne Andreassen og Personalpartner ved Jørgen Lie

Kl. 11.50: LUNSJ
 
Kl. 12.55: Kulturinnslag. Eva Iselin Eriksen og Bjørn Halstensen                                                          

Kl. 13.00: Inkluderende arbeidsliv - hvor går veien videre?
Samtaler ledes av journalist og programleder Anne Grosvold
* Statssekretær Vegard Einan                                                                                                                                         
* Direktør Nina Melsom, NHO                                                                             
* Nestleder Roger Haga Heimli, LO                                                                     

Kl. 13.40:  IA-pris vinner 2018 – Veien til IA suksess.
Baterød Servicebase                                                                                             

Kl. 13.55: Utdeling av IA-prisen 2019
Fylkesmann i Oslo og Viken Valgerd Svarstad Haugland                                                                                              

Kl. 14.15: «Hold fast»
Programleder og eventyrer Samuel Massie                                            

Kl. 15.15: Slutt for dagen

Konferansierer er Ulf Lervik og Kari Halvorsrud


Her kan du laste ned programmet!